Berba i prerada kafe

Kao što postoje razne vrste grožđa, tako postoje i razne vrete kafe

Nije poznato koliko tačno vrsta ove beljke na svetu postoji , ali do sada su opisane 24 vrste, od čega je više od pola otkriveno u poslednjih 20-30 godina. Brojne vrste ove biljke rastu u divljini, uglavnom na Madagaskaru i u Africi. Samo se arabica i canephera (poznata kao robusta) uzgajaju u komercijalne svrhe i one čine 99% ukupne proizvodnje kafe u svetu.

Brojne su sorte arabike koje se danas proizvode u svetu. Spisi u njenom sirenju po svetu se moraju uzeti sa rezervomjer su nepotpuni i u nekim delovima zbunjujući. Drvo arabike je označeno kao Typica što je i opšti naziv sa običnu kafu.

Dok vi ovo citate, negde u svetu je u toku berba kafe. U nekim zemljama berba se vrsi jednom godišnje, u nekim jednom u dve sezone dok opet u nekim oblastima berba kafe traje tokom cele godine.

Stabla nekih biljaka mogu dostici visinu od nekoliko metara, mada se obradom ta visina ograničava na oko 1,5'2 metra radi lakše berbe, jer se ona u najvećen broju slučajeva obavlja ručno. u yavisnosti da li berači beru samo zrele bobice ili skidaju sve sa grane( i zrele i nezrele plodove) berba može da traje mesecima i to u više navrata. U nekim zemljama, berba se vrši mašinski tako što mašina blago protrese drvo što dovodi do opadanja samo zrelih plodova koje sa zemlje prikupljaju berači.

Zdrava biljka moye da da prinos do 5 kg kafe po sezoni ako su uslovi povoljni. da bi se dobio jedan kilogram kafe, potrbno je od 5 do 6 kilograma bobica, jer bobice prolaye kroz nekoliko faza prerade gde se zrna kafe razdvajaju prema kvalitetu. Bobice su najbolje kada dostignu punu zrelost, pa ih treba preraditi u roku od nekoliko sati posle berbe da bi se sačuvao kvalitet. od prerade zavisi kakav će kvalitet kafe biti, lošom preradom možemo upropastiti i najbolje i najpaživije uzgajane bobice. Neki proizvođači kafe imaju svoje mašine za preradu dok neki drugi prodaju bobice centralizovanim stanicama ( zadrugama ) i ne mogu da utiču na proces prarade i na kvalitet krajnjeg proizvoda.